دسترسی به تلگرام برای اغلب کاربران ممکن شد

شبکه اجتماعی اینترنت تلگرام

دسترسی به شبکه پیام رسان تلگرام برای اغلب کاربران ایرانی، پس از ساعتها اختلال، ممکن شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ساعتها اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام، امکان استفاده از این اپلکیشن هم اکنون برای اغلب کاربران ایرانی فراهم شده است.

ادامه خواندن “دسترسی به تلگرام برای اغلب کاربران ممکن شد”